Haptotherapie

Tulips

Wat is haptotherapie?

Haptotherapie is een vorm van begeleiding die gericht is op het herstellen van de balans tussen het denken, voelen en handelen van een persoon. Wanneer deze balans uit evenwicht is, kan dit leiden tot verschillende klachten, zoals stress, angst, somberheid, vermoeidheid, en lichamelijke klachten zoals rugpijn, nekpijn of hoofdpijn.

Ik ga samen met de cliënt op zoek naar de oorzaken van deze klachten en help de cliënt om deze te begrijpen en te verwerken. Dit gebeurt door middel van gesprekken en oefeningen waarbij het voelen en ervaren van emoties centraal staat. Het doel van haptotherapie is om de cliënt weer in beweging te krijgen, zowel letterlijk als figuurlijk, zodat deze beter in staat is om te handelen naar zijn of haar eigen behoeften en verlangens.

Bij Haptotherapie Lingewaard staat de cliënt centraal en wordt er gewerkt vanuit een persoonlijke benadering. Ik streef ernaar om een veilige en vertrouwde omgeving te bieden waarin de cliënt zich op zijn of haar gemak voelt en zich vrij voelt om emoties te uiten en te verkennen.

Haptotherapie kan helpen bij diverse klachten en problemen, zoals burn-out, relatieproblemen, traumaverwerking, identiteitsproblemen, en angst- en stemmingsstoornissen. Het kan ook worden ingezet als ondersteunende therapie bij lichamelijke klachten, zoals chronische pijn of slaapproblemen.

Voor wie is haptotherapie?

Haptotherapie is geschikt voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen of het gevoel heeft vast te lopen in zijn leven.
Voor haptotherapie is geen verwijzing nodig.

Haptotherapie kan ondersteuning geven:

Als je vastloopt en niet jezelf bent in contact met anderen

Als je moeilijk je emoties en gevoelens kunt uiten

Als je geconfronteerd wordt door een ernstige ziekte (bv kanker)

Als je een laag zelfbeeld hebt

Bij burn-out klachten, stress en moeilijkheden op het werk

Bij moeilijkheden bij het verwerken van een traumatische ervaring

Als je als mens je verder wilt ontwikkelen

Als je problemen ervaart met de overgang van levensfasen.

Ook wanneer je andere klachten hebt dan de bovenstaande voorbeelden, bestaat de mogelijkheid om haptotherapie te volgen. Wanneer er echter sprake is van psychiatrische aandoeningen of complexe psychische klachten wordt haptotherapie alleen gegeven in samenwerking met gespecialiseerde hulpverleners. Het kan zijn dat ik je dan moet doorverwijzen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen.